O nas

Miasto Piastów

Graniczy z warszawską dzielnicą Ursus, miastem powiatowym Pruszków oraz miastem i gminą Ożarów Mazowiecki.
Mimo swej przynależności administracyjnej jest typowym osiedlem podstołecznym, częścią aglomeracji warszawskiej(14 km do centrum Warszawy). Pozytywną stroną tego położenia jest dogodne połączenie Piastowa z Warszawą, za pomocą trzech (2007) linii autobusowych: dwóch dziennych (716, 717) i jednej nocnej oraz kursujących pociągów: Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej. Bezpośredni dostęp do trasy łączącej Pruszków z Warszawą umożliwia łatwy dojazd do centrum Warszawy.
Od października 2011 roku kursuje linia P-1, która dowozi ludzi z oddalonych części miasta do centrum.
Piastów jest najmniejszą gminą w województwie (5,76km²) i jednocześnie jedną z najgęściej zaludnionych – 3 979,5 os./km² (2. lokata w kraju po Świętochłowicach).
Historia powstania tej miejscowości zaczyna się w XVI wieku. Wówczas, na terenie dzisiejszego Piastowa istniały dwie miejscowości: Utrata i Żdżary. Dokumenty parafialne z XVI w. informują, że Żdżary były wsią duchowną należącą do parafii Żbików (obecnie część Pruszkowa). Następnie do połowy XIX w. ziemie te należały do Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1865 r. majątek został skonfiskowany przez władze zaboru rosyjskiego, za popieranie przez kościół powstania styczniowego. Następnie grunty nabyli rosyjscy ziemianie, którzy dokonali parcelacji i sprzedaży terenów. W tym samym czasie nastąpiła rozbudowa Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, co spowodowało, że na terenie Piastowa wybudowano osiedle mieszkaniowe dla kolejarzy. Pracownicy kolei mieszkali w typowych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły zwanymi potocznie „czerwonakami”. To spowodowało, że pod koniec XIX w. powstała osada. Z początkiem XX w. zamieszkało tu wielu warszawiaków uciekających przed zgiełkiem wielkiego miasta.
W 1926 r. mieszkańcy przyjęli nową nazwę swojej miejscowości – Piastów; została ona wyłoniona w drodze konkursu. Zgłoszono 11 propozycji, a konkurs, z propozycją „Piastów”, wygrał czternastolatek – Zygmunt Kosewski, który został potem honorowym obywatelem miasta. W 1928 r. dekretem biskupa powstała rzymskokatolicka parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1930 r. powstała gmina Piastów. Na terenie Piastowa zaczęły działać ZHP, OSP, PCK, Stowarzyszenie Miłośników Piastowa i inne. W 1952 r. Piastów otrzymał prawa miejskie, mieszkało tu wówczas 10 tys. osób. Rozbudowa Zakładów Mechanicznych „Ursus” spowodowała przypływ ludności, także w obrębie Piastowa i budowę wysokich blokowisk na północy miasta.

Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

W latach 30-tych XX w. ówczesne władze Piastowa podjęły decyzję o budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wygospodarowano w niej miejsce na salę tańca. Dochód z odbywających się zabaw tanecznych przeznaczono na dalszą rozbudowę remizy. Niebawem dobudowano salę widowiskową zwaną „Pochodnią” oraz małe salki tworzące razem Dom Ludowy. W czasie okupacji Niemcy zamienili „Pochodnię” na garaż samochodowy. Po wojnie zdewastowane pomieszczenia strażacy odrestaurowali własnymi siłami. Dochody z odbywających się imprez tanecznych i występów artystycznych przeznaczono na wykończenie remizy OSP. W 1952 r. – decyzją ministra kultury – „Pochodnię” przekształcono w Powiatowy Dom Kultury. 17 stycznia 1957 r. w sali kinowej odbyła się pierwsza projekcja – wyświetlono film pt. „Rekrut Bum”. Od 1975 r. do 1977 placówka funkcjonowała pod nazwą Miejski Dom Kultury, by z kolei w okresie 1 stycznia 1980 – 30 kwietnia 1982 r. zmienić nazwę na Miejski Ośrodek Propagandy i Kultury! Od 1 maja 1982 roku instytucja nosi nazwę Miejski Ośrodek Kultury.
Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Swoją działalnością obejmuje teren Piastowa – organizując czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest gmina Piastów, sprawująca nad MOK nadzór w ramach obowiązujących przepisów.

Nasi instruktorzy

Bogumiła Ostrovnoi – zajęcia wokalne

Ewa Jabłońska – nauka gry na gitarze

Katarzyna Bartoszewicz – formacja taneczna VULCAN

Angies Production – Angelika Chołubek i  i Angelika Paradowska – Teatr Tańca Encanto  i Teatr Halo My Tu Gramy

Katarzyna Włodarczyk – zajęcia przedprzedszkolne

Sylwia Żebrowska –  sensoryka dla smyka               

Adam Nojszewski – zajęcia szachowe dla całej rodziny                                                     

Ryszard Sekuła – indywidualne konsultacje plastyczne                                                                                                                                                                                                                        Miriam Brzezińska –  zajęcia plastyczne

Monika Ropelewksa – eco art, rękodzieło dla dorosłych

Joanna Urbańska – indywidualna nauka gry na pianinie i syntetyzatorach

Martin Okoth – szkoła języka angielskiego

Michał Golba – Roboteco

Katarzyna Harendarczyk – aerobik, pilates PUTW, 

Katarzyna Trzaskowska – joga PUTW

Piotr Czerwiński – spacery po Warszawie PUTW

Działalność piastowskiego MOK-u to także kontakty z wieloma środowiskami i placówkami.

 

Close Menu
Rozmiar czcionki
Kontrast