XXIII Przegląd Twórczości Plastycznej

8 kwietnia o godzinie 18.00 w sali kolumnowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie odbył się wernisaż wystawy oraz rozstrzygnięcie konkursu XXIII Przeglądu Twórczości Plastycznej „Interpretacje 2022”. Jest to cykliczne wydarzenie kulturalne, posiadające już określony ogólnopolski prestiż, mające 23. letnią tradycję i cieszące się niesłabnącą popularnością zarówno wśród artystów, jak i miłośników sztuki. Temat tegorocznej edycji nosił tytuł „Obraz artysty bardzo osobisty”.

Frekwencja zwyczajowo dopisała. Przy wypełnionej po brzegi sali wystawowej uroczystego otwarcia ceremonii dokonała dyrektor placówki Wanda Przybylak. Towarzyszyli jej jurorzy w składzie: prof. zw. z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Ryszard Sekuła, mgr sztuki Katarzyna Ludwiczak, mgr sztuki Miriam Brzezińska oraz przedstawiciele władz miasta, na czele z jego burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim. Słowo wstępne wygłosił przewodniczący jury konkursowego, profesor Ryszard Sekuła, a wyniki ogłosiła instruktorka plastyczna piastowskiego ośrodka kultury i członek jury, Miriam Brzezińska. Do tegorocznej edycji przeglądu przystąpiło sześćdziesięciu ośmiu twórców, którzy zgodnie z regulaminem dostarczyli po jednej pracy o wymiarach 40 x 40 cm, wykonanej w dowolnej technice plastycznej. Znakomitą większość stanowiło malarstwo, choć nie zabrakło też i innych technik plastycznych. Poziom artystyczny pokonkursowej wystawy jest dość zróżnicowany, ale znakomitą większość ekspozycji stanowią dzieła wyróżniające się niebywałą pomysłowością, polotem, atrakcyjnością i dużą znajomością plastycznego rzemiosła ich autorów. Przyznano następujące nagrody: I miejsce: Henryk Gaj (Warszawa), II miejsce: Krzysztof Skretowski (Warszawa) i trzecie Jean Claude Plewniak (Warszawa), natomiast wyróżnienia otrzymali: Krystyna Wójcicka, Vasile Tandrafir (Rumunia), Małgorzata Bartoszewska, Marek Strójwąs i Wanda Szczygielska. Laureaci uhonorowani zostali cennymi nagrodami rzeczowymi w postaci  przyborów plastycznych, a każdy uczestnik otrzymał dyplom udziału oraz podobrazie malarskie.  Atmosfera była wzniosła, a oprawa uroczystości wyborna. Nie zabrakło gratulacji, błysku fleszów, oklasków, jak też słodkiego poczęstunku w wytwornie przyozdobionej wiosennie sali lustrzanej. – A to wszystko działo się przy akompaniamencie skrzypiec, na których grała Kaja Kulimicz. To artystyczne święto sztuk wizualnych, gdzie na oczach obecnych dokonywała się integracja różnych środowisk twórczych oraz wzajemna artystyczna wymiana doświadczeń, trwało przeszło dwie godziny.

Organizatorem tego ciekawego cyklicznego zamierzenia kulturalnego jest piastowski MOK, a patronuje mu od samego początku Burmistrz Miasta Piastowa oraz Starostwo Powiatu Pruszkowskiego. Koordynatorem oraz głównym arbitrem tego przedsięwzięcia jest Piastowianin, wieloletni dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. zw. Ryszard Sekuła. Wystawę prac konkursowych bez wątpienia warto jest zobaczyć, a oglądać ją będzie można aż do końca maja. Gorąco do tego zachęcam!                                                                                                                       

                                                                                                                        Marek Andrzej Strójwąs

Close Menu
Rozmiar czcionki
Kontrast