KinoSzkoła

Cykl comiesięcznych spotkań filmowo-edukacyjnych. Projekt ten ma na celu podwyższenie świadomości a co za tym idzie kompetencji medialnych wśród piastowskich uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i przedszkoli. Tematy prelekcji oraz dobór filmów powstały w oparciu o treści podstaw programowych oraz autorski program profilaktyczny. Program ten posiada rekomendacje centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi, Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych oraz wsparcie Filmoteki Narodowej.

KinoSzkoła to program tworzony przez pasjonatów – filmowców, którzy od lat zawodowo i naukowo zajmują się edukacją audiowizualną uczniów. Autorką projektu jest Joanna Zabłocka – Skorek, filmoznawczyni, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej, doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego (temat dysertacji: Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących postaw odbiorczych uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych). Autorka przygotowała wszystkie cykle za wyjątkiem „KinoPrzedszkola”, do którego doboru filmów oraz prelekcji dokonał dr Marcin Skorek.

Nadrzędnym celem zajęć w ramach programu „KinoSzkoła” jest pomoc nauczycielom w szkolnej praktyce wychowawczej.

Dotychczas uczniowie piastowskich szkół uczestniczyli w cyklu społeczno-profilaktycznym „Filmowe Drogowskazy”. Przed projekcją pełnometrażowych filmów przeprowadzana była prelekcja, która pozwoliła wprowadzić uczniów w dane zagadnienia.

Warsztaty Medialne – zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Do tej pory w naszej placówce odbyły się trzy takie spotkania.

– Jak powstaje film? Zawody filmowe. Robimy casting filmowy.

– Adaptacja filmowa dzieła literackiego. Czym różni się książka od filmu?

– Język polski użytkowy – perswazja w przekazach medialnych.

KinoPrzedszkole – była to propozycja dla najmłodszych widzów. Pomiędzy projekcjami polskich krótkometrażowych filmów odbywały się różne zabawy edukacyjne, pozwalające sprofilować odbiór filmu.

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w tym ciekawym i pasjonującym projekcie jakim jest KinoSzkoła, już dzisiaj zachęcamy inne placówki naszego miasta do uczestnictwa w kolejnym semestrze, który rozpocznie się w październiku.

Close Menu
Rozmiar czcionki
Kontrast