Opłaty za wycieczkę przyjmowane są w sekretariacie MOK do 16.01.2019 r.

Opłaty za wycieczkę przyjmowane są w sekretariacie MOK do 16.01.2019 r.

Zapisy sekretariat MOK

Zapisy sekretariat MOK