Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury to szeroka współpraca z wieloma środowiskami i placówkami, z którymi łączą nas ścisłe kontakty. Pomagamy sobie, spotykamy się i drążymy otaczający nas świat. Dzisiejsze czasy są bowiem na tyle interesujące, że każdy może mieć jakiś dobry pomysł dający gwarancję przeżycia ciekawych chwil w trakcie wspólnie spędzonego czasu.


Partnerzy:
- Piastowskie Szkoły i Przedszkola,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- Świetlica Środowiskowo-Integracyjna "Dom Jana Pawła II"
- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Piastów im. Prof. Hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka” www.piastow.zhp.pl,
- Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz ich Rodzin "Sprawni Razem"
w Piastowie
- Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży www.mozesz.org,
- Fundacja im. Bogny Sokorskiej,
- Kluby spółdzielni mieszkaniowych: Novus, Relaks i Tęcza,
- Ościenne Gminne Ośrodki Kultury,
- Polski Związek Niewidomych,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Domy Pomocy Społecznej,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.