Informujemy, że I zajęcia karate w nowym semestrze  odbędą się 07.09.2016 r. godz. 09.00-11.00

(zgodnie z ustalonym podziałem na grupy).