Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie jako podmiot realizujący zadanie pt.  Nowa aranżacja holu kinowego i foyer „Kina Baśń” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie celem poprawy warunków funkcjonowania instytucji kinowej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Kin, Priorytet 1 Modernizacja kin, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej z siedzibą w Warszawie, zaprasza do złożenia oferty w ramach powtórzonego zapytania ofertowego na następujący przedmiot zamówienia:

  1. wykonanie projektu aranżacji – wizja lokalna obiektu, wykonanie inwentaryzacji pomieszczenia przeznaczonego do aranżacji, przedstawienie propozycji rozmieszczenia mebli i wyposażenia, zaproponowanie konkretnych dostawców wyposażenia.
  1. dostawa wyposażenia na podstawie zaakceptowanej aranżacji oraz zgodną ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym.

Szczegóły zamówienia  zostały opisane w załącznikach udostępnionych poniżej.

Termin złożenia ofert upływa dnia 28.05.2018 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia rozumiany jako publikacja wyników postępowania określony został na dzień 01.06.2018 r.

Dokumenty do zapytania ofertowego:

 

Protokół wyboru Wykonawcy

Potwierdzenie umieszczenia „Zapytania ofertowego nr 1/2018"

Potwierdzenia przesłania zapytania ofertowego:

Mail 1

Mail 2

Kopie złożonych ofert:

Oferta 1

Oferta 2

Oferta 3