Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację kina Baśń.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

Finansowanie: Środki własne i dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Program Operacyjny - Rozwój Kin, priorytet - Modernizacja kin.

Nr UZP: 533629N2017

Termin składania ofert: 30.06.2017 godzina 12:00

Termin otwarcia ofert: 30.06.2017 godzina 12:15

Miejsce złożenia oferty: Miejski Ośrodek Kultury 05-820 Piastów, Warszawska 24, sekretariat 1 piętro

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 1

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 2

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 3

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 4

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 5

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 6

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 7

Załącznik do SIWZ - załącznik nr 8

 

Pytania i odpowiedzi: