Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację kina Baśń.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie

Finansowanie: Środki własne i dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Program Operacyjny - Rozwój Kin, priorytet - Modernizacja kin.

Nr UZP: 560163-N-2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 godzina 12:00

Termin otwarcia ofert: 25.05.2018 godzina 12:15

Miejsce złożenia oferty: Miejski Ośrodek Kultury 05-820 Piastów, Warszawska 24, sekretariat 1 piętro

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Protokół otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty