• Wiosenny wianek

  31.03.2019 r. godz. 13.00
  Więcej...
 • Śpiewająca Eurydyka

  20.03.2019 r. godz. 18.00 - liczba miejsc ograniczona
  Więcej...
 • Interpretacje 2019

  Prace należy składać do 21.03.2019 r.
  Więcej...
 • Wygraj Sukces - eliminacje wstępne

  07.05.2019 r. godz. 11.00
  Więcej...

W latach 30-tych XX w. ówczesne władze Piastowa podjęły decyzję o budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Wygospodarowano w niej miejsce na salę tańca. Dochód z odbywających się zabaw tanecznych przeznaczono na dalszą rozbudowę remizy. Niebawem dobudowano salę widowiskową zwaną "Pochodnią" oraz małe salki tworzące razem Dom Ludowy. W czasie okupacji Niemcy zamienili "Pochodnię" na garaż samochodowy. Po wojnie zdewastowane pomieszczenia strażacy odrestaurowali własnymi siłami. Dochody z odbywających się imprez tanecznych i występów artystycznych przeznaczono na wykończenie remizy OSP. W 1952 r. - decyzją ministra kultury - "Pochodnię" przekształcono w Powiatowy Dom Kultury. 17 stycznia 1957 r. w sali kinowej odbyła się pierwsza projekcja - wyświetlono film pt. "Rekrut Bum". Od 1975 r. do 1977 placówka funkcjonowała pod nazwą Miejski Dom Kultury, by z kolei w okresie 1 stycznia 1980 - 30 kwietnia 1982 r. zmienić nazwę na Miejski Ośrodek Propagandy i Kultury! Od 1 maja 1982 roku instytucja nosi nazwę Miejski Ośrodek Kultury.

Miejski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Swoją działalnością obejmuje teren Piastowa - organizując czas wolny dzieciom, młodzieży i dorosłym. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury jest gmina Piastów, sprawująca nad MOK nadzór w ramach obowiązujących przepisów.