Graniczy z warszawską dzielnicą Ursus, miastem powiatowym Pruszków oraz miastem i gminą Ożarów Mazowiecki.
Mimo swej przynależności administracyjnej jest typowym osiedlem podstołecznym, częścią aglomeracji warszawskiej(14 km do centrum Warszawy). Pozytywną stroną tego położenia jest dogodne połączenie Piastowa z Warszawą, za pomocą trzech (2007) linii autobusowych: dwóch dziennych (716, 717) i jednej nocnej oraz kursujących pociągów:Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej. Bezpośredni dostęp do trasy łączącej Pruszków z Warszawą umożliwia łatwy dojazd do centrum Warszawy.
Od października 2011 roku kursuje linia P-1, która dowozi ludzi z oddalonych części miasta do centrum.
Piastów jest najmniejszą gminą w województwie (5,76km²) i jednocześnie jedną z najgęściej zaludnionych – 3 979,5 os./km² (2. lokata w kraju po Świętochłowicach).
Historia powstania tej miejscowości zaczyna się wXVI wieku. Wówczas, na terenie dzisiejszego Piastowa istniały dwie miejscowości: Utrata i Żdżary. Dokumenty parafialne z XVI w.informują, że Żdżary były wsią duchowną należącą do parafii Żbików (obecnie część Pruszkowa). Następnie do połowy XIX wiekuziemie te należały do Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. W 1865 r. majątek został skonfiskowany przez władzezaboru rosyjskiego, za popieranie przez kościół powstania styczniowego. Następnie grunty nabyli rosyjscy ziemianie, którzy dokonali parcelacji i sprzedaży terenów. W tym samym czasie nastąpiła rozbudowa Kolei Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, co spowodowało, że na terenie Piastowa wybudowano osiedle mieszkaniowe dla kolejarzy. Pracownicy kolei mieszkali w typowych XIX-wiecznych budynkach z czerwonej cegły zwanymi potocznie "czerwonakami". To spowodowało, że pod koniec XIX w. powstała osada. Z początkiem XX w. zamieszkało tu wielu warszawiaków uciekających przed zgiełkiem wielkiego miasta.
W 1926 r. mieszkańcy przyjęli nową nazwę swojej miejscowości – Piastów; została ona wyłoniona w drodze konkursu. Zgłoszono 11 propozycji, a konkurs, z propozycją "Piastów", wygrał czternastolatek – Zygmunt Kosewski, który został potem honorowym obywatelem miasta. W 1928 r. dekretem biskupa powstała rzymskokatolicka parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1930 r. powstałagmina Piastów. Na terenie Piastowa zaczęły działać ZHP, OSP, PCK, Stowarzyszenie Miłośników Piastowa i inne. W 1952 r. Piastów otrzymałprawa miejskie, mieszkało tu wówczas 10 tys. osób. Rozbudowa Zakładów Mechanicznych „Ursus” spowodowała przypływ ludności, także w obrębie Piastowa i budowę wysokich blokowisk na północy miasta.