Z przyjemnością informujemy o wspaniałych osiągnięciach naszych grup tanecznych: Vulcan, Vulcanik i Mini Vulcanik. W ostatnim czasie grupy brały udział w kilku konkursach tanecznych i z każdego z nich przywiozły nagrody lub wyróżnienia.

Poniżej przedstawiamy listę konkursów oraz osiągnięć:

1. Konkurs taneczny ASTERIADA 2015

2 x II miejsce - zespoły Vulcan i Vulcanik

2. Ogólnopolski Festiwal Tańca Mazovia Freestyle Cup 2015

2 x I miejsce – zespoły Vulcan i Vulcanik

Kategoria Solo

Lidia Wojtkowska I miejsce

Gabrysia Beczak II miejsce

Gorzkowska Joanna IV miejsce

Pszczółkowska Kasia VI miejsce

(w odpowiednich kategoriach wiekowych)

3. Wilanów - II Mazowiecki Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych 2015

Vulcan i Vulcanik – wyróżnienia

4. Festiwal Zespołów Tanecznych Faza 2015

2 x III miejsce – zespoły Vulcan i Vulcanik

I miejsce – Mini Vulcanik (debiut)

5. X Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych o Puchar Burmistrza Miasta Grodzisk Maz.

III miejsce - Vulcan