Konkurs Plastyczny „10 lat w Unii Europejskiej”

1 maja świętowaliśmy, 10. Rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z okazji tej rocznicy Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania życiem społeczno – politycznym i kulturalnym kraju 
i Europy poprzez ukazanie zmian wynikających z naszej integracji w Unii Europejskiej.

W konkursie udział wzięli tylko uczniowie Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie. Nagrodę otrzymał Szymon Owczarek z kl.3a. Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Sitek i Michał Ruczkowski z kl.3a.

Wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz albumów nastąpiło podczas uroczystości pożegnania klas trzecich 25.04.2014 r. w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie.

WYRÓŻNIENE I NAGRODA W KONKURSACH PLASTYCZNYCH: 
„Morski świat przyszłości” i „ Walka dobra ze złem”

            29 maja 2014 r. zakończyła się druga edycja organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departamentu Transportu Morskiego, konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Morski świat przyszłości”. Na konkurs wpłynęło 4.388 prac. Konkurs promował, rozpowszechnianie i wzmacnianie morskiego wizerunku kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do spraw morskich. Komisja konkursowa wyłoniła autorów najlepszych prac. Wyróżnienie otrzymała Julia Radosz lat 14.Wszystkie nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu - pamiątkowe dyplomy.

         7 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Walka dobra ze złem”. Celem konkursu było obudzenie w uczestnikach konkursu zainteresowania sztuką, rozwijanie wyobraźni, wrażliwości na otaczający świat, wyłonienie talentów i promowanie zdolnych uczniów.  Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom odbyło się podczas pokonkursowej wystawy prac.  Nagrodę otrzymała Anastazja Izydorczyk lat 15.

Laureatki Konkursu są uczestniczkami zajęć plastycznych w Miejskim Ośrodku Kultury, których opiekunem artystycznym jest art. plastyk Aneta Stosio.

Serdecznie gratulujemy!