19 PIASTOWSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

INTERPRETACJE 2016 „CZARNO NA BIAŁYM”

Od 19 lat Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie jest organizatorem Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje. Przedsięwzięcie odbywa się zawsze w kwietniu. Także w tym roku, 22 kwietnia, nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 19 Piastowskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 2016. Konkursowi patronowali  Starosta  Pruszkowski – Pan Maksym Gołoś i Burmistrz Miasta Piastowa – Pan Grzegorz Szuplewski. Wernisaż otworzyła p.o.  dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury - Pani Wanda Przybylak, witając tłumnie przybyłych gości. Przy dźwiękach mini koncertu  pianistycznego, dyskutowano, kontemplowano i wymieniano uwagi o sztuce. Temat tegorocznego przeglądu to: „Czarno na Białym”. Na wystawie prezentowane są 102 prace. Przeważa monochromatyzm, ale nie zabrakło również koloru, wykonane różnymi technikami plastycznymi: malarstwo, rysunek, collage, grafika warsztatowa, fotografia, a nawet haft. 102 autorów, 102 indywidualne podejścia do tematu. Co roku organizatorzy proponują nowe tematy, a także format prac. Jury w składzie: Przewodniczący - prof. ASP Ryszard Sekuła , dr hab. ASP Łukasz Rudnicki, mgr sztuki Aneta Stosio przyznało następujące nagrody: I miejsce -  Marc Renton, (Warszawa) , II miejsce  Anna Sawicka (Brwinów), III miejsce Paweł Ber (Góra Kalwaria) oraz wyróżnienia: Agnieszka Rukszto (Pruszków), Joanna Góryńska (Klaudyn), Mieczysław Jedrzejewski (Warszawa), Danuta Kwiecień (Mszczonów), Tamara Baczkowska - Urban (Warszawa),a także wyróżnienia honorowe: Teresa Różańska - Orłowska (Warszawa) ,Jadwiga Ziarno (Warszawa), Janina Noga (Mszczonów), Agnieszka Chodakowska - Plewczyńska (Legionowo), Barbara Trojanowska (Warszawa). Swoją nagrodę przyznał również Burmistrz Miasta Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski. Otrzymał ją Michał Karasiński, mieszkaniec Piastowa – Członek Klubu Plastyka Walor. Po uroczystości wręczenia nagród zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek w aurze czarno białej dekoracji. Sponsorami przeglądu są Starostwo Pruszkowskie, Miejski Ośrodek Kultury, Firma Multidekor, Sklep Bonna oraz pan Rajmund Wilewski.