Przegląd Twórczości Plastycznej INTERPRETACJE, jest cykliczną imprezą o charakterze konkursu dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością  plastyczną:  malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, rzeźbą. 
Jest organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie od 20 lat i skierowany do twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych całego kraju.
W przeglądzie biorą udział głównie mieszkańcy powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego, ale także wielu miejscowości z terenu całego kraju. 
Z roku na rok rośnie liczba uczestników konkursu i  jego poziom artystyczny. Co roku w kwietniu wystawę zwiedza ok. 450 osób.
Dostarczane prace zachwycają pomysłowością rozwiązań plastycznych, znakomitym wyczuciem kolorystyki, celnymi odpowiedziami na proponowane tematy oraz wielką wrażliwością artystów.
Wszyscy uczestnicy przeglądu corocznie otrzymują  pisemne podziękowania oraz upominki za udział.
 Osoby nagrodzone zaś, dyplomy oraz nagrody.
Przewodniczącym jury konkursów jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Ryszard Sekuła, artysta od wielu lat związany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie, a jednym z członków  jury Dr hab. ASP w Warszawie Łukasz Rudnicki.
Tegoroczny temat Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 2017 brzmi: ”SZMARAGD I MALACHIT”. 
Organizatorzy co roku proponują niebanalne tematy, mające  pobudzać wyobraźnię  nie tylko artystów biorących udział w przedsięwzięciu, ale także zwiedzających wystawę. Jednym z głównych celów jest popularyzacja i edukacja przez sztukę młodych pokoleń, które w przyszłości same będą twórcami i odbiorcami, a także integrowanie środowisk twórczych , konfrontacja oraz wymiana doświadczeń.
w tym roku w konkursie wzięło udział 123 twórców z terenu całej Polski (najdalej Stargardu Szczecińskiego).
Do tej pory była to rekordowa liczba artystów biorących udział w przeglądzie na przestrzeni dwudziestu lat.
 Patronują mu Starosta Pruszkowski - Maksym Gołoś i Burmistrz Miasta Piastowa - Grzegorz Szuplewski.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy, która potrwa do 19 maja 2017 r.
 
 
DSC 8384
DSC 8365DSC 8385DSC 8391DSC 8396DSC 8405 KopiaDSC 8407 KopiaDSC 8409DSC 8414DSC 8418DSC 8422DSC 8424DSC 8425DSC 8427DSC 8428DSC 8423DSC 8433DSC 8442DSC 8452DSC 8455DSC 8460DSC 8465DSC 8469DSC 8471DSC 8479DSC 8480DSC 8484DSC 8509DSC 8521