KLER

POLSKA/ l. 15 / 133 min.

15.11.2018 r. godz. 19.00

16-18.11.2018 r. 17.00 i 19.30 

Dodatkowe seanse

19.11.2018 r. godz. 17.00 i 19.30

Cena biletu 12/16 zł

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod

nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).

https://www.tiketto.pl/