• Avangers: Koniec gry

    14-16.06.2019 r. godz. 17.00
    Więcej...

 

CO W TRWAIE PISZCZY

FRANCJA/LUKSEM. / b/o / 88 min.

14-16.09.2018 r. godz. 17.00

Cena biletu 12/16 zł

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod

nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).

https://www.tiketto.pl/