JASKINIOWIEC

FRANCJA/WIELKA BRYTANIA / b/o / 89 min. 

17-18.03.2018 r. godz. 17.00

Cena biletu 12/16 zł

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod

nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).

https://www.tiketto.pl/