• Bohemian Rhapsody

    15-16.12.2018 r. godz. 17.00 i 19.30
    Więcej...

 

GURGACZ. KAPELAN WYKLĘTYCH

POLSKA / l. 12 / 76 min. 

23-25.03.2018 r. godz. 17.00

Cena biletu 12/16 zł

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod

nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).

https://www.tiketto.pl/