• Bohemian Rhapsody

    15-16.12.2018 r. godz. 17.00 i 19.30
    Więcej...

CUDOWNY CHŁOPAK

USA/HONG KONG / l. 10 / 113 min. 

02-04.03.2018 r. godz. 19.00

Cena biletu 12/16 zł

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod

nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina

(godzinę przed seansem).

https://www.tiketto.pl/