SMERFY POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ WIOSKI
USA / b/o dubbing / 89 min.
23-25.06.2017 r. godz. 16.00
Cena biletu 12/16 zł
Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod
nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina
(godzinę przed seansem).
https://www.tiketto.pl/