Informujemy, że istnieje możliwość zakupu biletów (na seanse kinowe) online na portalu https://www.tiketto.pl/

Rezerwacji biletów można dokonać osobiście lub pod nr tel. 501-750-673 w czasie pracy kasy kina (godzinę przed każdym seansem).