Zaproszenia do odbioru w sekretariacie MOK od 16.03.2020r.