Trening Umiejętności Społecznych

jest formą psychoedukacyjnych zajęć grupowych przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumie się m. in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie.

Istotą treningu jest nauka konstruktywnych zachowań społecznych, między innymi:

 • nawiązywania poprawnych relacji z rówieśnikami,
 • odczytywania i rozumienia emocji,
 • odpowiednie reagowanie na trudne emocje,
 • przestrzegania zasad i regulaminów,
 • ponoszenia konsekwencji swojego zachowania
 • sposobów reagowania na zaczepki innych,
 • panowania nad własną złością,
 • czekania na swoją kolej,
 • rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami,
 • akceptowania porażki,
 • odczytywania komunikatów niewerbalnych,
 • kontrolowania sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • koncentracji uwagi i ćwiczenie tej umiejętności,
 • pohamowania spontanicznych nieakceptowanych społecznie reakcji

Dzięki temu, że Trening Umiejętności Społecznych odbywa się jako „terapia poprzez zabawę” dzieci chętnie w nim uczestniczą. Za swoją pracę dzieci otrzymują pozytywne wzmocnienia zarówno od trenerów jaki i rówieśników, co dodatkowo motywuje je do nauki nowych umiejętności. Pozytywne doświadczenia nabyte w grupie treningowej wzmacniają samoocenę dziecka, co zachęca do powtarzania ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną.

Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, lękowe, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi, dzieci z ADHA, zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

Wiek uczestników: od 5 roku życia.

Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie indywidualnych konsultacji z rodzicem.

Zapisy: 601 092 442

Termin: sobota : godz. 10.00-11.00, grupa wiekowa do uzgodnienia

                           godz. 11.00-12.00, grupa wiekowa do uzgodnienia