MALOWANE LATO!

            Zapraszamy do udziału w cyklu wyjątkowych warsztatów plastycznych, edukacyjnych i animacyjnych Malowane lato.

            To projekt realizowany przez Mazowiecki Instytut Kultury z dziesięcioma wybranymi partnerami z naszego województwa. Miejski Ośrodek Kultury jest jednym z takich miejsc.

            Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży. Poznają one zarówno tradycyjne, jak i nowe, nietypowe techniki plastyczne. Efekty pracy zaprezentowane zostaną na lokalnej wystawie końcowej, zaś pięć najlepszych dzieł przesłanych będzie do siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury. Autorzy wybranych prac odbiorą tam nagrody podczas uroczystego finału uświetnionego koncertem.           

            Zapraszamy zatem serdecznie dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat do MOK w Piastowie. Warsztaty będą odbywały się w dniach 19 – 26 sierpnia (wyłączając weekend), w godzinach 10.00 – 14.00.

            Zapisy osobiście w sekretariacie MOK (ul. Warszawska 24),

od 8 lipca, w godz. 17.00 – 19.00.

            Ilość miejsc ograniczona. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.