W piątek 15.06.2018 o g.18.00 w sali Kolumnowej MOK, odbył się wernisaż naszych najstarszych i najwytrwalszych członków Klubu Plastyka Walor; Julii Samoraj, Jadwigi Pilińskiej, Ireneusza Zwierzyńskiego i Ś. P. Stanisława Zwierzyńskiego. Na wystawie swoje prace prezentowali związani od 30 lat z klubem i Miejskim Ośrodkiem w Piastowie artyści. Dzięki uprzejmości Pani Bożeny Łumińskiej , kultywującej pieczołowicie pamięć o swoim Tacie mogliśmy zapoznać się z dotychczas nieznanymi pracami malarza, rzeźbiarza i poety - Stanisława Zwierzyńskiego. Pan Ireneusz Wierzbowicz (92 lata), zazwyczaj posługujący się głównie techniką akwareli i rysunku ołówkiem i tuszem, zaskoczył wszystkich prezentując pieczołowicie skrywane kolaże, misternie układające się w kolorowe geometryczne kształty, pejzaż i kompozycje kwiatowe. Pani Jadwiga Pilińska (83 lata), tradycyjnie zaprezentowała obrazy wykonane w technice malarstwa olejnego - pejzaże i martwe natury. Pani Julia Samoraj, najstarsza członkini klubu (95 lat), nadal czynnie uczestnicząca w działaniach Klubu Plastyka Walor, wprost "zasypała" organizatorów wystawy ilością swoich rysunków w suchej pasteli dostarczonych na wystawę. Niestety z powodu ograniczonej powierzchni wystawowej nie mogliśmy ich wszystkich umieścić. Po przywitaniu artystów ich bliskich oraz zaproszonych gości Pani Dyrektor MOK - Wanda Przybylak wręczyła seniorom kwiaty, a prof. Ryszard Sekuła zapoznał wszystkich z prezentowaną ekspozycją, pracami i sylwetkami artystów. Spotkaniu towarzyszyły subtelne dźwięki pianina. Pełni podziwu dla kunsztu i zapału naszych fenomenalnych nestorów gorąco zachęcamy do zwiedzenia wystawy. Jak pokazuje przykład tej właśnie wystawy, jeśli się pokocha sztukę, to na zawsze!