Jak co roku, Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie gościł uczestników eliminacji wstępnych XXIII. edycji Konkursu Piosenki „WYGRAJ SUKCES”. W szranki stanęło ponad 40-tu uczestników w czterech grupach wiekowych (urodzonych w latach 1999- a 2012). Piastów powitał ich (czwartek, 26 bm.) przepiękną pogodą, słońcem i błękitnym niebem. Podczas otwarcia imprezy jury konkursu: Bogdan Koblański (przewodniczący), Aneta Figiel oraz Agata Dąbrowska przypomniało, iż o nominacji do następnego etapu (eliminacje regionalne) decydować będą: ocena walorów głosowych, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty, zrozumienie tekstu i świadomą jego interpretację, muzykalność, własna interpretacja piosenki oraz indywidualność artystyczna. W rezultacie jury przyznało 10 nominacji oraz 2 wyróżnienia. Pośród nominowanych znalazły się trzy piastowianki: Małgorzata Konieczna reprezentująca MOK oraz Anna Głosek i Izabela Podgórska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Piastowie. Konkurs trwa dalej. W maju – eliminacje regionalne, a w dniach 28-29 września – Wielki Finał w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Główną nagrodą XXIII. edycji Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces” jest wycieczka do Eurodisneylandu pod Paryżem dla laureata Grand Prix i jego instruktora w lipiec lub sierpniu 2019 r.

Do pobrania: Lista uczestników