• Antek Cwaniak

    17.11.2018 r. godz. 11.00
    Więcej...
  • Konkurs na najpiękniejszy pierniczek bożonarodzeniowy

    Termin składania prac do 23.11.2018 r.
    Więcej...

20.04.2018 r. o g. 18.00 w sali Kolumnowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, odbył się wernisaż 21 Piastowskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 2018 pt: „Między nami. Od 2006 roku pod patronatem Starosty Pruszkowskiego i Burmistrza Miasta Piastowa. Otwarcia imprezy dokonała Dyrektor MOK – Wanda Przybylak, witając przybyłych gości. Profesor Ryszard Sekuła zapoznał wszystkich z założeniami i ideą przeglądu oraz odczytał protokół konkursu. Następnie przedstawiciele jury wraz z władzami miasta i powiatu wręczyli podziękowania, dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe w formie akcesoriów rysunkowych i malarskich. Na wernisaż przybyli Wicestarosta Pruszkowski – Krzysztof Rymuza i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie – Agata Korczak oraz Wiceprezes Hali Wola – Łucja Skiba, sponsor konkursu. Nagrody ufundowali również Starosta Pruszkowski – Maksym Gołoś i Burmistrz Miasta Piastowa – Grzegorz Szuplewski. W przeglądzie udział wzięło 67 osób. Na konkurs wpłynęło 67 prac w formacie 40 x 40 cm. Jury w składzie: Prof. zw. Akademii Sztuk Pięknych w Warszwie, Ryszard Sekuła – przewodniczący jury, Dr. hab. Łukasz Rudnicki – wiceprzewodniczący jury i mgr sztuki Aneta Stosio – członek jury przyznało następujące nagrody: Nagrody Starosty Pruszkowskiego otrzymali: I miejsce- Izabella Kloch z Warszawy, II miejsca równorzędne: Anna Sawicka z Brwinowa, Alicja Karasińska z Piastowa, pięć wyróżnień Burmistrza Miasta Piastowa przyznano: Pawłowi Ber z Góry Kalwarii, Tamarze Baczkowskiej – Urban z Warszawy, Barbarze Syryt z Pruszkowa, Agnieszce Rukszto z Pruszkowa i Jadwidze Ziarno z Warszawy. Nagrody honorowe otrzymali: Marek Strójwąs z Pruszkowa, Alicja Biruta Z Warszawy oraz Alicja Lipińska z Mszczonowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania wraz z upominkiem (szkicownikiem i ołówkiem) . Po uroczystym otwarciu zwiedzano wystawę oraz udano się na słodki poczęstunek przy dźwiękach saksofonu w wykonaniu Denysa Ostrovnoi. Twórcze i niezwykle barwne dzieła artystów w technikach plastycznych: malarstwo, rysunek, collage, grafika warsztatowa, fotografia, tkanina artystyczna, płaskorzeźba i haft, można podziwiać do 18.05.2018. Serdecznie zapraszamy.