• Lato w mieście

    Zapisy sekretariat MOK
    Więcej...

Poniżej  prace, które zostały wybrane do udziału w Ogólnopolskim konkursie

pt: Baśnie, bajki, bajeczki. Konkurs organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.

W ramach podziękowania otrzymaliśmy pamiątkowy dyplom oraz katalog z wystawy.