Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie, informuje,

że przesłuchania w eliminacjach miejskich  

                      40. Konkursu Warszawska Syrenka odbędą się                                

   3 kwietnia 2017 w następujących godzinach:

8.00-9.00 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy: kl. III, IV-VI

9.00-10.00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica kl. I-III

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie Kl. I-III

Szkoła Podstawowa nr 3 kl. I-III

Szkoła Podstawowa nr 85 "Azyl" kl. I-III

10.00-11.00

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica: kl. IV-VI

11.00-12.00

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie kl. IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 85 "Azyl": kl. IV-VI

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy: kl. I-II

12.00

Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego ,,Juno’,

Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego,

Zespół Szkól "Azyl"