• Zima w mieście 2019

    Zapisy w sekretariacie MOK od 14.01.2019 r. godz. 17.00
    Więcej...
  • Konfraternia poetycka "Biesiada"

    01.02.2019 r. godz. 17.00
    Więcej...

20 PRZEGLĄD

TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

Interpretacje 2017 

Jedna z ciekawszych form spojrzenia na kulturę.

Przegląd Twórczości Plastycznej INTERPRETACJE, jest cykliczną imprezą o charakterze konkursu dla osób zajmujących się szeroko rozumianą twórczością  plastyczną:  malarstwem, rysunkiem, grafiką, fotografią, rzeźbą.

Jest organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie od 20 lat i skierowany do twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych całego kraju.

 Od roku 2006 objęty patronatem Burmistrza Miasta Piastowa i Starosty Pruszkowskiego.

W przeglądzie biorą udział głównie mieszkańcy powiatów: pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego, warszawskiego zachodniego i żyrardowskiego, ale także wielu miejscowości z terenu całego kraju.

Z roku na rok rośnie liczba uczestników konkursu i  jego poziom artystyczny. Co roku w kwietniu wystawę zwiedza ok. 450 osób.

Dostarczane prace zachwycają pomysłowością rozwiązań plastycznych, znakomitym wyczuciem kolorystyki, celnymi odpowiedziami na proponowane tematy oraz wielką wrażliwością artystów.

Wszyscy uczestnicy przeglądu corocznie otrzymują  pisemne podziękowania oraz upominki za udział.

 Osoby nagrodzone, dyplomy oraz nagrody w formie akcesoriów malarskich.

Przewodniczącym jury konkursów jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - Ryszard Sekuła, artysta od prawie 30 lat związany z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Piastowie, a jednym z członków  jury dr hab. ASP w Warszawie Łukasz Rudnicki.

Tegoroczny temat Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 2017 brzmi: ”SZMARAGD I MALACHIT”.

Organizatorzy co roku proponują niebanalne tematy, mające  pobudzać wyobraźnię  nie tylko artystów biorących udział w przedsięwzięciu, ale także zwiedzających wystawę. Jednym z głównych celów jest popularyzacja i edukacja przez sztukę młodych pokoleń, które w przyszłości same będą twórcami i odbiorcami, a także integrowanie środowisk twórczych, konfrontacja oraz wymiana doświadczeń.

Oceniana jest kreatywność, indywidualność i oryginalne użycie znaków języka plastycznego. Autorski sens wyrażony w proponowanym przez organizatorów temacie jest podstawą do wyboru prac nagrodzonych i wyróżnionych.

INTERPRETACJE 2017 PLAKAT

 

DSC 3534

DSC 3463

DSC 3500

DSC 3564

DSC 3492

DSC 3559

DSC 3569

DSC 3576